ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 มิถุนายน 2019
201   0

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย โดยสามารถส่งบทความได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmuti_ss/index ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป