ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11 มิถุนายน 2019
318   0

 

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย โดยสามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/issue/archive ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป