ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT

เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT

21 มีนาคม 2019
146   0

เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://showcase.dropbox.com/s/IoT-wCjklfoVppF3A0jtkxAmE