ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15”

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15”

18 มีนาคม 2019
330   0

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15” (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ภายใต้หัวข้อ “51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยเปิดรับผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 เมษายน 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc15/ หรือเบอร์โทรศัพท์ 043-754416