บริการวิชาการ » นิทรรศการนวัตกรรมยางพารา

นิทรรศการนวัตกรรมยางพารา

5 พฤศจิกายน 2018
137   0

งานวิจัยและบริการวิชาการวิชาการ มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการวันนวัตกรรมยางพารา ในวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย