ผู้เขียน หัวข้อ: การกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2555 ระบบ E-Studentloan  (อ่าน 1335 ครั้ง)

มทร.ล้านนา เชียงราย

  • Administrator
  • User student
  • *****
  • ข่าว: 15
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจากหน่วยกองทุนฯการกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2555
ระบบ E-Studentloan
นศ. กยศ. ที่ประสงค์ขอกู้ยืมต่อเนื่อง  ปีการศึกษา  2555  ระดับปวส. และ
ปริญญาตรี  เข้าไปยื่นค าขอกู้ยืมผ่านระบบ  E-Studentloan  รายละเอียดดังนี้
1. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ และยังไม่มีรหัสผ่านให้
ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านในระบบ  E-Studentloan  พร้อมดาวน์โหลด 
แบบค าขอกู้ยืมได้ที่
http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/2554/student/download/money.pdf   
ได้ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม  2555  ถึงวันที่  1 มิถุนายน  2555
2. ผู้กู้ยืมรายเก่าที่เลื่อนระดับชั้นและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา   มีรหัสผ่าน
แล้วให้เข้าไปยืนยันค าขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2555  ถึงวันที่         
28 พฤษภาคม  2555  ให้เตรียมเอกสารมาส่งด้วย  ดังนี้
2.1 แบบยืนยันการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2555  ในระบบ E-Studentloan 
2.2 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ ดาวน์โหลดในเว็ปไซด์
http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/2554/student/download/money.pdf
2.3 ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ (เซ็นรับรองเอกสารให้
เหมือนกับในหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ และบัตรห้ามหมดอายุ)
2.4 ถ้าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษา ท างานในหน่วยงานราชการ/
เอกชน   ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือน/ส าเนาสลิปเงินเดือน
2.5 ติดต่อหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อลงนามแบบยืนยัน
ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 
2555  ถึงวันที่ 1 มิถุนายน  2555

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2012, 08:41:55 AM โดย มทร.ล้านนา เชียงราย »