RMUTL CR : ADMISSION

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

รอบ 5 : ล้านนา รับตรง 2 (ม.6/ปวช./ปวส.)


ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1

รับสมัครด้วยตนเอง ณ งานวิชาการ อาคารอำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรที่เปิดรับรอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี <<กดคลิก

7 - 31 พ.ค. 61 (เว้นวันหยุด)
2
สอบสัมภาษณ์
2 มิ.ย. 61
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
11 มิ.ย. 61
4
ชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ http://entrance.rmutl.ac.th
12 - 13 มิ.ย. 61
5
เรียนปรับพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 - 21 มิ.ย. 61
6
เรียนปรับพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
21 - 23 มิ.ย. 61
7
รายงานตัวนักศึกษาใหม่
15 มิ.ย. 61
8
วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
25 มิ.ย. 61
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5372-3979 ต่อ 1110 - 1113 หรือ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ห้องวิชาการ อาคารอำนวยการ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง